Câu hỏi:

08/07/2020 393

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 07/07/2020 565

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 08/07/2020 558

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 08/07/2020 530

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 08/07/2020 510

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 08/07/2020 436

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 23/10/2020 414

Bình luận


Bình luận