Câu hỏi:

01/10/2019 3,914

Hạt nhân càng bền vững khi có

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Hạt nhân càng bền vững khi có năng lượng liên kết riêng càng lớn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng hạt nhân α+A1327lP1530+n, khối lượng của các hạt nhân là mα  = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931,5Mev/c2. Năng lượng phản ứng này là

Xem đáp án » 01/10/2019 29,647

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 02/10/2019 28,344

Câu 3:

Tính số notron có trong 119 gam urani U92238 cho NA = 6,023.1023mol-1, khối lượng mol của urani  bằng 238 gam/mol

Xem đáp án » 02/10/2019 21,626

Câu 4:

Trong phản ứng hạt nhân: F919+pO816+X , hạt X là

Xem đáp án » 01/10/2019 19,906

Câu 5:

Cho F2656e Tính năng lượng liên kết riêng? Biết mn = 1,00866u; mp= 1,00728u; mFe = 55,9349u

Xem đáp án » 02/10/2019 14,126

Câu 6:

Người ta dùng prôtôn có động năng Kp = 5,45 MeV bắn phá vào hạt nhân B49e đứng yên sinh ra hạt a và hạt nhân Li. Biết rằng hạt asinh ra có động năng 4MeV và chuyển động theo phương vuông góc với phương chuyển động của prôtôn ban đầu. Động năng của hạt nhân Li mới sinh ra là

Xem đáp án » 02/10/2019 10,923

Câu 7:

Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

Xem đáp án » 01/10/2019 7,057

Bình luận


Bình luận