Câu hỏi:

10/07/2020 220

Mệnh đề nào sau đây không đúng? 

Trả lời:

Đáp án B

Đáp án B sai vì metyl fomat là este của axit fomic

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn 1kg saccarozơ sẽ thu được 

Xem đáp án » 10/07/2020 1,288

Câu 2:

Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm nào sau đây? 

Xem đáp án » 10/07/2020 677

Câu 3:

Xenlulozơ không phản ứng được với chất nào sau đây: 

Xem đáp án » 10/07/2020 539

Câu 4:

Cho dãy các chất: glucozơ; xenlulozơ; saccarozơ; tinh bột; mantozơ. Số chất trong tham gia phản ứng tráng gương là 

Xem đáp án » 10/07/2020 437

Câu 5:

Thủy phân 171g mantozơ với hiệu suất 50% thu được dd X. Sau khi trung hòa axit dư trong X thu được dd Y. Cho Y tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được a gam Ag. Giá trị a là 

Xem đáp án » 10/07/2020 323

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »