Đề thi giữa kì 1 Hóa 12 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

  • 1193 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ? 

Xem đáp án


Câu 4:

Mệnh đề nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án B sai vì metyl fomat là este của axit fomic


Câu 5:

Cho dãy các chất: glucozơ; xenlulozơ; saccarozơ; tinh bột; mantozơ. Số chất trong tham gia phản ứng tráng gương là 

Xem đáp án

Đáp án D

Các chất tham gia phản ứng tráng gương là: glucozơ và mantozơ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Ly Trinh

Bình luận


Bình luận