Câu hỏi:

08/01/2021 1,426

Dãy các chất nào sau đây là hiđrocacbon?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dãy các chất là hiđrocacbon là: C3H8, C3H4, C3H6

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chất thuộc loại hiđrocacbon là

Xem đáp án » 11/07/2020 11,489

Câu 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 11/07/2020 7,999

Câu 3:

Trong phân tử hợp chất hữu cơ cacbon, hiđro, oxi có hoá trị lần lượt là:

Xem đáp án » 05/09/2020 5,427

Câu 4:

Chất hữu cơ là:

Xem đáp án » 11/07/2020 4,942

Câu 5:

Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?

Xem đáp án » 11/07/2020 3,194

Câu 6:

Dựa vào dữ kiện nào trong các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

Xem đáp án » 11/07/2020 2,149

Câu 7:

Số công thức cấu tạo của C4H10

Xem đáp án » 08/01/2021 1,894

Bình luận


Bình luận