Câu hỏi:

09/01/2021 4,458

Hóa chất dùng để tách etilen khỏi hỗn hợp etan và etilen là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cho hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư, etilen bị giữ lại, thu được etan không phản ứng thoát ra ngoài

CH2=CH2 + Br2  CH2Br-CH2Br

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu được 4,7 gam đibrometan. Phần trăm thể tích của khí metan là

Xem đáp án » 05/09/2020 9,141

Câu 2:

Chất nào sau đây vừa làm mất màu dung dịch brom, vừa tham gia phản ứng trùng hợp?

Xem đáp án » 09/01/2021 7,209

Câu 3:

Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của etilen?

Xem đáp án » 11/07/2020 4,732

Câu 4:

Phản ứng cháy giữa etilen và oxi thu được số mol CO2 và số mol H2O sinh ra theo tỉ lệ là:

Xem đáp án » 11/07/2020 4,717

Câu 5:

Đốt cháy V lít etilen thu được 9 gam hơi nước. Thể tích không khí cần dùng (ở đktc) là? Biết O2 chiếm 20% thể tích không khí?

Xem đáp án » 09/01/2021 4,122

Câu 6:

Đốt cháy hết 36 gam hỗn hợp khí C3H6C2H6 trong O2 dư thu được 56 lít CO2 (đktc). Thể tích khí C3H6 ở đktc là

Xem đáp án » 11/07/2020 3,919

Bình luận


Bình luận