Câu hỏi:

02/10/2019 6,945

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10 Dao động của con lắc có chu kì là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Chu kì:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2πt/3) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2017 tại thời điểm

Xem đáp án » 02/10/2019 104,249

Câu 2:

Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = -0,96cos(4t +π/4) (N) (t đo bằng s). Dao động của vật có biên độ là

Xem đáp án » 02/10/2019 77,127

Câu 3:

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 2 cm. Lấy π2 = 10  Khi vật ở vị trí mà lò xo dãn 1 cm thì vận tốc của vật có độ lớn là

Xem đáp án » 02/10/2019 58,876

Câu 4:

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở li độ x = 3 cm, vật có động năng gấp 3 thế năng. Biên độ dao động của vật là

Xem đáp án » 02/10/2019 29,075

Câu 5:

Một vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là

Xem đáp án » 02/10/2019 18,799

Câu 6:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm. Trong một chu kì, tỉ số thời gian dãn và nén của lò xo là 2. Tình tần số dao động của con lắc. Lấy g = π2 m/s2 

Xem đáp án » 02/10/2019 17,040

Câu 7:

Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì 0,1 s. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường 10 cm là

Xem đáp án » 02/10/2019 15,072

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK