Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lý cực hay, có lời giải (Đề 1)

  • 18021 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa

Xem đáp án

 Đáp án A

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng (tại đây lực kéo về đổi chiều).


Câu 2:

Một vật nhx = Acos(ωt +φ)ỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình  Vận tốc của vật có biểu thức là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Xem đáp án

Đáp án D

Cơ năng của một vật dao động điều hòa bằng động năng của vật tới vị trí gia tốc đổi chiều.


Câu 4:

Khi một vật dao động điều hòa thì

Xem đáp án

Đáp án D

Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí mà gia tốc của vật bằng 0.


Câu 5:

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyen Duc Anh

2 năm trước

phùng lan anh

Bình luận


Bình luận

Vi Hưởng
22:36 - 05/11/2020

Bấm nhầm 2 câu