Câu hỏi:

14/07/2020 221

Trong quá trình truyền tin sau khi đã nhận đủ các gói tin thì giao thức nào thực hiện việc sắp xếp các gói tin theo đúng thứ tự cần thiết và nối chúng thành một khối thống nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu nêu đúng nhất bản chất của Internet trong các phát biểu sau?

Xem đáp án » 14/07/2020 18,390

Câu 2:

Tìm phát biểu sai về mạng LAN:

Xem đáp án » 14/07/2020 11,991

Câu 3:

Điền từ những thích hợp vào ô trống: Lý do hàng đầu của việc kết nối mạng máy tính là để trao đổi.........và dùng chung........

Xem đáp án » 14/07/2020 9,287

Câu 4:

Hãy cho biết tên miền của website www.edu.net.vn do nước nào quản lý?

Xem đáp án » 14/07/2020 5,471

Câu 5:

Phần trắc nghiệm

Mạng WAN (diện rộng) là mạng kết nối các máy tính:

Xem đáp án » 14/07/2020 3,440

Câu 6:

Trình duyệt web là chương trình giúp người sử dụng thực hiện giao tiếp với gì?

Xem đáp án » 14/07/2020 2,263

Câu 7:

Tên miền được phân cách bởi

Xem đáp án » 14/07/2020 1,829

Bình luận


Bình luận