Câu hỏi:

14/07/2020 305

Thiết bị nào dưới đây là bộ phận không cần thiết khi lắp đặt mạng không dây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu nêu đúng nhất bản chất của Internet trong các phát biểu sau?

Xem đáp án » 14/07/2020 18,405

Câu 2:

Tìm phát biểu sai về mạng LAN:

Xem đáp án » 14/07/2020 12,009

Câu 3:

Điền từ những thích hợp vào ô trống: Lý do hàng đầu của việc kết nối mạng máy tính là để trao đổi.........và dùng chung........

Xem đáp án » 14/07/2020 9,310

Câu 4:

Hãy cho biết tên miền của website www.edu.net.vn do nước nào quản lý?

Xem đáp án » 14/07/2020 5,481

Câu 5:

Phần trắc nghiệm

Mạng WAN (diện rộng) là mạng kết nối các máy tính:

Xem đáp án » 14/07/2020 3,452

Câu 6:

Trình duyệt web là chương trình giúp người sử dụng thực hiện giao tiếp với gì?

Xem đáp án » 14/07/2020 2,272

Câu 7:

Tên miền được phân cách bởi

Xem đáp án » 14/07/2020 1,837

Bình luận


Bình luận