Câu hỏi:

14/07/2020 342

Phần tự luận 

 Internet là gì? Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. (0,5đ)

- Internet đảm bảo cho mọi người khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin thường trực, cung cấp các chỉ dẫn bổ ích, dịch vụ mua bán, truyền tệp, thư tín điện tử và nhiều khả năng khác nữa. (0,5đ)

+ Người ta dùng địa chỉ IP hoặc tên miền để phân biệt các máy tính trong mạng.

- Địa chỉ IP dạng số, không thuận tiện cho người dùng, gồm bốn số nguyên phân cách nhau bởi dấu chấm (.), mỗi số đó thuộc [0;255]. Ví dụ: 192.168.1.1 …(0,5đ)

- Tên miền dạng kí tự, thuận tiện cho người dùng, một số máy chủ chuyển địa chỉ IP thành tên miền.Ví dụ: Vietjack.vn, tienphong.com.vn,…(0,5đ)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu nêu đúng nhất bản chất của Internet trong các phát biểu sau?

Xem đáp án » 14/07/2020 18,383

Câu 2:

Tìm phát biểu sai về mạng LAN:

Xem đáp án » 14/07/2020 11,982

Câu 3:

Điền từ những thích hợp vào ô trống: Lý do hàng đầu của việc kết nối mạng máy tính là để trao đổi.........và dùng chung........

Xem đáp án » 14/07/2020 9,277

Câu 4:

Hãy cho biết tên miền của website www.edu.net.vn do nước nào quản lý?

Xem đáp án » 14/07/2020 5,469

Câu 5:

Phần trắc nghiệm

Mạng WAN (diện rộng) là mạng kết nối các máy tính:

Xem đáp án » 14/07/2020 3,440

Câu 6:

Trình duyệt web là chương trình giúp người sử dụng thực hiện giao tiếp với gì?

Xem đáp án » 14/07/2020 2,261

Câu 7:

Tên miền được phân cách bởi

Xem đáp án » 14/07/2020 1,828

Bình luận


Bình luận