Câu hỏi:

14/07/2020 3,562

Có 1 tập tin gồm 10 trang, để in văn bản trang thứ 5 ta thực hiện cách nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chức năng nào sau đây không thuộc về hệ soạn thảo?

Xem đáp án » 14/07/2020 13,526

Câu 2:

Hãy chọn phát biếu đúng nhất trong các phát biểu sau

Xem đáp án » 14/07/2020 9,727

Câu 3:

Hãy xác định câu nào dưới đây mô tả đúng về mạng cục bộ (LAN):

Xem đáp án » 14/07/2020 7,957

Câu 4:

Để ngắt trang văn bản ta dùng lệnh nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2020 7,737

Câu 5:

Hãy cho biết tổng số tờ giấy (mỗi tờ giấy được in 2 mặt)được in ra trong hộp thoại sau:

Xem đáp án » 14/07/2020 4,753

Câu 6:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

Xem đáp án » 14/07/2020 2,856

Bình luận


Bình luận