Đề thi Học kì 2 Tin học 10 (Đề số 4)

  • 5122 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Hãy xác định câu nào dưới đây mô tả đúng về mạng cục bộ (LAN):

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Khi con trỏ chuột đang nằm tại vùng văn bản, nháy nút phải chuột có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận