Đề thi Học kì 2 Tin học 10 (Đề số 1)

  • 5006 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Để khởi động Microsoft Word

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Tổ hợp phím Ctrl + E dùng để:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Phát biểu nào sai khi thực hiện lệnh in để in văn bản:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Mạng máy tính bao gồm các thành phần?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Sở hữu của Internet là

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận