Đề thi Học kì 2 Tin học 10 (Đề số 2)

  • 5125 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Các đơn vị xử lý trong văn bản gồm

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Để mở một tệp văn bản mới, thực hiện

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Đơn vị nào sau đây dùng để đo lượng thông tin 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Để căn thẳng lề phải, thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Để gõ được chữ cái in hoa, thực hiện

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận