Câu hỏi:

11/07/2020 897

Phần tự luận

Giao thức truyền thông là gì? Trình bày sự hiểu biết của em về giao thức TCP/IP, địa chỉ IP, Dịch vụ DNS, Dịch vụ ISP?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu.

+ Giao thức TCP/IP :

- Tập hợp các quy định về khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệu giữa các thiết bị trên mạng.

- Cho phép 2 thiết bị truyền thông trong mạng kết nối với nhau và trao đổi các dòng dữ liệu (đã đóng gói) hoặc thông tin cần truyền và đảm bảo việc phân chia dữ liệu ở máy gửi thành các gói tin nhỏ hơn có khuôn dạng và kích thước xác định

+ Địa chỉ IP là một dãy số nguyên gồm 4 hoặc 6 số phân cách nhau bởi dấu “.”.

+ Dịch vụ DNS (Domain Name Server) đổi địa chỉ IP sang ký tự (tên miền). Mỗi tên miền có thể gồm nhiều trường phân cách nhau bởi dấu “ . ”.

+ Dịch vụ ISP: là nhà cung cấp dịch vụ internet, khi người dùng đăng ký nối mạng internet, thì ISP sẽ cung cấp tài khoản cho người dùng truy cập internet

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án » 10/07/2020 43,352

Câu 2:

Đơn vị nào sau đây dùng để đo lượng thông tin 

Xem đáp án » 10/07/2020 19,551

Câu 3:

Để gõ được chữ cái in hoa, thực hiện

Xem đáp án » 10/07/2020 9,913

Câu 4:

Để lưu tài liệu đang mở với một tên mới:

Xem đáp án » 10/07/2020 8,948

Câu 5:

Để tắt / Bật chế độ chữ nghiêng, thực hiện

Xem đáp án » 11/07/2020 4,792

Câu 6:

Cho biết chức năng của các lệnh sau: File|save as; Format|Paragraph; View|Ruler; Table|Insert|Rows Below; Ctrl+N; Ctrl+A

Xem đáp án » 11/07/2020 2,823

Câu 7:

Phần trắc nghiệm

Các đơn vị xử lý trong văn bản gồm

Xem đáp án » 10/07/2020 1,669

Bình luận


Bình luận