Câu hỏi:

10/07/2020 19,746

Đơn vị nào sau đây dùng để đo lượng thông tin 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án » 10/07/2020 43,508

Câu 2:

Để gõ được chữ cái in hoa, thực hiện

Xem đáp án » 10/07/2020 10,045

Câu 3:

Để lưu tài liệu đang mở với một tên mới:

Xem đáp án » 10/07/2020 9,124

Câu 4:

Để tắt / Bật chế độ chữ nghiêng, thực hiện

Xem đáp án » 11/07/2020 4,866

Câu 5:

Cho biết chức năng của các lệnh sau: File|save as; Format|Paragraph; View|Ruler; Table|Insert|Rows Below; Ctrl+N; Ctrl+A

Xem đáp án » 11/07/2020 2,906

Câu 6:

Phần trắc nghiệm

Các đơn vị xử lý trong văn bản gồm

Xem đáp án » 10/07/2020 1,702

Bình luận


Bình luận