Câu hỏi:

11/07/2020 993

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án » 10/07/2020 43,364

Câu 2:

Đơn vị nào sau đây dùng để đo lượng thông tin 

Xem đáp án » 10/07/2020 19,566

Câu 3:

Để gõ được chữ cái in hoa, thực hiện

Xem đáp án » 10/07/2020 9,922

Câu 4:

Để lưu tài liệu đang mở với một tên mới:

Xem đáp án » 10/07/2020 8,955

Câu 5:

Để tắt / Bật chế độ chữ nghiêng, thực hiện

Xem đáp án » 11/07/2020 4,802

Câu 6:

Cho biết chức năng của các lệnh sau: File|save as; Format|Paragraph; View|Ruler; Table|Insert|Rows Below; Ctrl+N; Ctrl+A

Xem đáp án » 11/07/2020 2,825

Câu 7:

Phần trắc nghiệm

Các đơn vị xử lý trong văn bản gồm

Xem đáp án » 10/07/2020 1,669

Bình luận


Bình luận