Câu hỏi:

14/07/2020 15,771

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: D

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là Tôn Trung Sơn

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?

Xem đáp án » 15/07/2020 77,197

Câu 2:

Sự kiện nào là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào Trung Quốc?  

Xem đáp án » 14/07/2020 18,755

Câu 3:

Đâu không phải là hạn chế của cách mạng Tân Hợi (1911)?  

Xem đáp án » 14/07/2020 17,662

Câu 4:

Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?  

Xem đáp án » 14/07/2020 13,024

Câu 5:

Trước sự xâm lược của thực dân phương Tây, triều đình Mãn Thanh có phản ứng như thế nào?  

Xem đáp án » 14/07/2020 10,851

Câu 6:

Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập không nhằm mục tiêu nào sau đây?  

Xem đáp án » 14/07/2020 7,898

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »