Câu hỏi:

14/07/2020 1,243

Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: B

Đến cuối thế kỉ XIX, chỉ có Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây không đúng về phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? 

Xem đáp án » 14/07/2020 52,497

Câu 2:

Chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á đã dẫn đến hậu quả gì?  

Xem đáp án » 14/07/2020 29,876

Câu 3:

Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đông Nam Á:

Xem đáp án » 15/07/2020 15,232

Câu 4:

Đâu không phải nguyên nhân các nước thực dân phương Tây đẩy mạnh quá trình xâm lược Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?

Xem đáp án » 14/07/2020 12,925

Câu 5:

Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết quả gì?  

Xem đáp án » 14/07/2020 9,825

Câu 6:

Tử nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đứng trước thách thức lịch sử lớn nhất là gì? 

Xem đáp án » 14/07/2020 9,775

Câu 7:

Vì sao đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam lại mang màu sắc mới?

Xem đáp án » 14/07/2020 5,295

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »