Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX có đáp án(Phần 2)

  • 1842 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đến cuối thế kỉ XIX, chỉ có Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối


Câu 2:

Năm 1863, ở Campuchia đã diễn ra sự kiện nổi bật gì? 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Campuchia là Nô-rô-đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng ở quốc gia này


Câu 3:

Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết quả gì?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin bùng nổ đã dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Phi-líp-pin, nhưng sau đó lại bị đế quốc Mĩ thôn tính


Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Campuchia có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Cuộc khởi nghĩa của A-cha-Xoa và Pu-côm-bô là hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Campuchia có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam

- A-cha-Xoa lập căn cứ chống Pháp ở vùng Châu Đốc, liên minh với nghĩa quân Thiên hộ Dương

- Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền, Thiên hộ Dương


Câu 5:

Chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á đã dẫn đến hậu quả gì?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

sách cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á đã khiến mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân phát triển gay gắt, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực dâng cao


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

꧁๖ۣۜ♡Tυấη❤ηɦư꧂♡

Bình luận


Bình luận