Câu hỏi:

14/07/2020 1,541

Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp

 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: A    

- Máy kéo sợi Gienni do Giêm Hagrivơ phát minh

- Máy dệt chạy bằng hơi nước do Étmơn Cácrai phát minh

- Máy hơi nước do Giêm Oát phát minh

- Đầu máy xe lửa do Xtiphenxơn phát minh

 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?  

Xem đáp án » 14/07/2020 17,464

Câu 2:

Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?  

Xem đáp án » 14/07/2020 13,044

Câu 3:

Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là  

Xem đáp án » 14/07/2020 12,293

Câu 4:

Vì sao đầu thế kỉ XIX máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở Anh?  

Xem đáp án » 14/07/2020 10,051

Câu 5:

Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là  

Xem đáp án » 14/07/2020 7,660

Câu 6:

Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì?

Xem đáp án » 14/07/2020 6,902

Câu 7:

Sự phát triển của máy móc và đường sắt đã kéo theo sự lớn mạnh của ngành sản xuất nào?  

Xem đáp án » 14/07/2020 5,849

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »