Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới có đáp án(Phần 2)

  • 2766 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh với sự ra đời của máy kéo sợi Gien-ni.

 


Câu 2:

Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Lúc đầu, máy móc ở Anh mới được sử dụng trong ngành dệt vải, về sau được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.

 


Câu 3:

Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Trong khi hàng dệt của Anh bán chạy khắp châu Âu thì giữa khâu kéo sợi và dệt vải có sự mất cân đối- cứ 10 người kéo sợi mới đủ cho một thợ dệt. Do đó cần phải chế tạo ra các máy móc để khắc phục tình trạng “đói sợi”

 


Câu 4:

Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp

 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A    

- Máy kéo sợi Gienni do Giêm Hagrivơ phát minh

- Máy dệt chạy bằng hơi nước do Étmơn Cácrai phát minh

- Máy hơi nước do Giêm Oát phát minh

- Đầu máy xe lửa do Xtiphenxơn phát minh

 


Câu 5:

Cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX có tác động như thế nào đến xã hội châu Âu?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX đã dẫn đến sự hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.

 


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

12 tháng trước

Keven

11 tháng trước

ღ_Layla_ღ

very good
N

11 tháng trước

Nguyễn Minh Lam Hà

Bình luận


Bình luận