Câu hỏi:

15/07/2020 2,775

Sự phát triển của ngành kinh tế nào đã dẫn đến sự hình thành của giai cấp công nhân?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: C

Cùng với sự phát triển của công nghiệp, giai cấp công nhân sớm hình thành ở Anh, rồi ở các nước khác

 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc đấu tranh của công nhân thể hiện rõ tính chất quần chúng, rộng lớn nhất là cuộc đấu tranh nào?

Xem đáp án » 15/07/2020 26,854

Câu 2:

Trong nửa đầu thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã thành lập tổ chức gì?  

Xem đáp án » 15/07/2020 15,841

Câu 3:

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là  

Xem đáp án » 15/07/2020 12,491

Câu 4:

Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăng-ghen soạn thảo kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

Xem đáp án » 15/07/2020 11,461

Câu 5:

“Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?  

Xem đáp án » 15/07/2020 8,201

Câu 6:

Vì sao giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em?    

Xem đáp án » 15/07/2020 6,634

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX? 

Xem đáp án » 15/07/2020 5,429

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »