Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác có đáp án(Phần 2)

  • 2447 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong nửa đầu thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã thành lập tổ chức gì?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Trong quá trình đấu tranh, giai cấp công nhân đã thành lập các công đoàn. Công đoàn là tổ chức nghề nghiệp của công nhân có nhiệm vụ đoàn kết, tổ chức họ đấu tranh đòi quyền lợi của mình như tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn

 


Câu 2:

“Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi thiết lập chế độ cộng hòaTinh thần đấu tranh của họ thể hiện qua khẩu hiệu viết trên lá cờ “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”

 


Câu 3:

“Hình thức đấu tranh của phong trào này là míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động” (SGK Lịch sử 7 – trang 30) Nôi dung trên là đặc điểm của phong trào đấu tranh nào?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động là hình thức đấu tranh của phong trào Hiến chương ở Anh trong những năm 1836-1846

 


Câu 4:

Sự phát triển của ngành kinh tế nào đã dẫn đến sự hình thành của giai cấp công nhân?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Cùng với sự phát triển của công nghiệp, giai cấp công nhân sớm hình thành ở Anh, rồi ở các nước khác

 


Câu 5:

Vì sao giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em?    

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Giới chủ thường thích sử dụng lao động trẻ em vì họ chỉ phải trả một mức lương rẻ mạt nhưng vẫn có thể bóc lột được tối đaĐồng thời khả năng phản kháng của lao động trẻ em so với người lớn hạn chế hơn rất nhiều

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận