Câu hỏi:

03/10/2019 17,192

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào sau đây dễ thực hiện nhất ở địa phương em thường áp dụng?

Xem đáp án » 03/10/2019 150,345

Câu 2:

Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

Xem đáp án » 03/10/2019 145,972

Câu 3:

Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt?

Xem đáp án » 03/10/2019 133,224

Câu 4:

Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

Xem đáp án » 03/10/2019 99,743

Câu 5:

Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây trồng?

Xem đáp án » 03/10/2019 95,671

Câu 6:

Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm:

Xem đáp án » 03/10/2019 91,248

Câu 7:

Khi trồng giống mới ngắn ngày, một năm có mấy vụ gieo trồng?

Xem đáp án » 03/10/2019 60,016

Bình luận


Bình luận