Câu hỏi:

16/07/2020 1,466

Phe hiệp ước bao gồm những nước nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để đối phó với hành động của phe Liên minh, Anh, Pháp và Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa nhưng phải nhân nhượng lẫn nhau, kí những bản hiệp ước tay đôi: Pháp- Nga (1890), Anh- Pháp (1904) và Anh- Nga (1907) => hình thành phe Hiệp ước.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, nước đế quốc nào hung hãn nhất?

Xem đáp án » 16/07/2020 29,583

Câu 2:

Sự kiện nào được coi là duyên cớ trực tiếp dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?

Xem đáp án » 16/07/2020 19,378

Câu 3:

Phe Liên Minh gồm những nước nào?

Xem đáp án » 16/07/2020 12,142

Câu 4:

Đâu là nhân tố khiến cho quan hệ quốc tế châu Âu cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ngày càng căng thẳng?

Xem đáp án » 16/07/2020 8,537

Câu 5:

Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 16/07/2020 7,933

Câu 6:

Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến sự phân hóa như thế nào giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 16/07/2020 5,756

Câu 7:

Nước nào được mệnh danh là “con hổ đói đến bàn tiệc muộn” trong cuộc giành giật thuộc địa cuối thế kỉ  XIX, đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 16/07/2020 4,857

Bình luận


Bình luận