Câu hỏi:

17/07/2020 23,439

Đặc điểm nào thể hiện châu Á là một châu lục rộng lớn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Lãnh thổ châu Á là một vùng rộng lớn, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 58,774

Câu 2:

Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây ở châu Á?

Xem đáp án » 17/07/2020 44,189

Câu 3:

Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 24,492

Câu 4:

Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 

Xem đáp án » 17/07/2020 17,186

Câu 5:

Các đồng bằng lớn ở châu Á có đặc điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 13,166

Câu 6:

Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 10,795

Bình luận


Bình luận