Câu hỏi:

17/07/2020 7,828

Quốc gia nào sau đây xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn thứ hai thế giới là Việt Nam.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngành công nghiệp phát triển ở hầu hết các nước châu Á là

Xem đáp án » 17/07/2020 24,507

Câu 2:

Cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á là

Xem đáp án » 17/07/2020 24,017

Câu 3:

Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khí hậu khô hạn của châu Á là

Xem đáp án » 17/07/2020 13,525

Câu 4:

Loại khoáng sản xuất khẩu quan trọng nhất của các nước Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án » 17/07/2020 10,834

Câu 5:

Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan?

Xem đáp án » 17/07/2020 10,791

Câu 6:

Trong nông nghiệp Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia

Xem đáp án » 17/07/2020 10,773

Câu 7:

Quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là

Xem đáp án » 17/07/2020 9,373

Bình luận


Bình luận