Câu hỏi:

17/07/2020 2,218

Tôn giáo nào không phải là tôn giáo chính ở Nam Á?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Dân cư Nam Á chủ yếu theo các tôn giáo chính là Ấn Độ giáo, hồi giáo, Thiên chúa giáo, phật giáo.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư Nam Á phân bố nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 21,700

Câu 2:

Trở ngại lớn nhất cho phát triển kinh tế của các nước Nam Á là

Xem đáp án » 17/07/2020 20,016

Câu 3:

Thành tựu lớn nhất của cuộc cách mạng trắng và cách mạng xanh là

Xem đáp án » 17/07/2020 18,598

Câu 4:

“Cách mạng trắng” và “Cách mạng xanh” là những cuộc cách mạng về lĩnh vực

Xem đáp án » 17/07/2020 18,452

Câu 5:

Các tôn giáo chính ở Nam Á là

Xem đáp án » 17/07/2020 15,315

Câu 6:

Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất của Ấn Độ là

Xem đáp án » 17/07/2020 6,274

Câu 7:

Sau khi giành được độc lập, Ấn Độ đã xây dựng nền kinh tế như thế nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 6,255

Bình luận


Bình luận