Câu hỏi:

17/07/2020 25,464

Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với sự kiện nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi. Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga. Ngày 4-8 -1914, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh đế quốc bùng nổ và và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.

=> Sự kiện ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi là sự kiện bắt đầu chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ quả ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án » 17/07/2020 20,270

Câu 2:

Quốc gia nào được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

Xem đáp án » 17/07/2020 16,090

Câu 3:

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi đã thuộc về phe nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 10,199

Câu 4:

Kết quả nào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?

Xem đáp án » 17/07/2020 8,107

Câu 5:

Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?

Xem đáp án » 17/07/2020 7,239

Câu 6:

Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem đáp án » 17/07/2020 6,639

Bình luận


Bình luận