Câu hỏi:

18/07/2020 2,202

Đường bờ biển của Việt Nam dài là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Đường bờ biển của Việt Nam uốn cong hình chữ S dài 3260km, kéo dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 102°09'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 6,883

Câu 2:

Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng từ

Xem đáp án » 18/07/2020 6,189

Câu 3:

Nước Việt Nam nằm ở

Xem đáp án » 18/07/2020 5,791

Câu 4:

Vùng đất là

Xem đáp án » 18/07/2020 4,541

Câu 5:

Vị trí địa lí nước ta có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế là

Xem đáp án » 18/07/2020 4,359

Câu 6:

Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới?

Xem đáp án » 18/07/2020 2,547

Câu 7:

Nơi hẹp nhất Việt Nam là khoảng 50km, thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 2,541

Bình luận


Bình luận