Câu hỏi:

18/07/2020 576

Việt Nam hiện nay gồm có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Việt Nam hiện nay gồm có 63 tỉnh và thành phố, trong đó có 4 thành phố Trung ương (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ).

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 102°09'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 6,910

Câu 2:

Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng từ

Xem đáp án » 18/07/2020 6,211

Câu 3:

Nước Việt Nam nằm ở

Xem đáp án » 18/07/2020 5,853

Câu 4:

Vùng đất là

Xem đáp án » 18/07/2020 4,582

Câu 5:

Vị trí địa lí nước ta có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế là

Xem đáp án » 18/07/2020 4,375

Câu 6:

Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới?

Xem đáp án » 18/07/2020 2,558

Câu 7:

Nơi hẹp nhất Việt Nam là khoảng 50km, thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 2,550

Bình luận


Bình luận