Câu hỏi:

18/07/2020 466

Cho 4,9 gam hỗn hợp Fe và Cu (trong đó Cu chiếm 60% khối lượng) vào một lượng dung dịch HNO3 khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 2,3 gam chất rắn không tan. Khối lượng muối tạo thành là

Trả lời:

Chọn A

Ta có mCu = 2,94 gam , mFe = 1,96 gam, nFe = 0,035 mol; nCu = 0,046 mol.

→ Sau phản ứng còn 2,3 gam < 2,94 gam → chất rắn không tan là Cu,dung dịch sau phản ứng chứa Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.

Có:

nFe(NO3)2 = nFe = 0,035 mol;

nCu(NO3)2 = nCu pư = 0,01 mol.

 mmui = mFe(NO3)2 + mCu(NO3)2 = 0,035.180 + 0,01. 188= 8,18 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thí nghiệm nào sau đây tạo ra muối sắt (II)?

Xem đáp án » 18/07/2020 526

Câu 2:

Vị trí của Crom (z = 24) trong bảng tuần hoàn là

Xem đáp án » 18/07/2020 469

Câu 3:

Trong các loại quặng sắt sau, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

Xem đáp án » 18/07/2020 258

Câu 4:

Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với Cl2 tạo ra muối Y. Phần 2 cho tác dụng với dd HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 127

Câu 5:

Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là

Xem đáp án » 18/07/2020 105

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »