Câu hỏi:

18/07/2020 1,451

Cho 2,8 gam Fe tác dụng với HNO3loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

Trả lời:

Chọn C

Bảo toàn electron: 3.nkhí = 3.nFe  nkhí = nFe = 0,05 mol

→ V = 0,05. 2,24 = 1,12 (lít).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện gang?

Xem đáp án » 18/07/2020 177

Câu 2:

Khi nung Fe với I2 trong bình kín, không có không khí thu được sản phẩm X. Công thức của X là

Xem đáp án » 18/07/2020 135

Câu 3:

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

Xem đáp án » 18/07/2020 95

Câu 4:

Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí của sắt?

Xem đáp án » 18/07/2020 84

Câu 5:

Để luyện được 500 tấn thép cacbon (thành phần gồm Fe và C) chứa 1,4% C, cần dùng x tấn quặng hematit đỏ chứa 0% tạp chất trơ. Hiệu suất quá trình là 75%. Giá trị của x là

Xem đáp án » 18/07/2020 83

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »