Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

  • 1114 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí của sắt?

Xem đáp án

Chọn B

Sắt có khối lượng riêng lớn (d = 7,9 g/cm3) nên là kim loại nặng.


Câu 2:

Cr không tan trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Cr không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.


Câu 3:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3?

Xem đáp án

Chọn D

Các hợp chất: FeO, Fe3O4 , Fe2O3 đều có tính oxi hóa.


Câu 4:

Cho 2,8 gam Fe tác dụng với HNO3loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Chọn C

Bảo toàn electron: 3.nkhí = 3.nFe  nkhí = nFe = 0,05 mol

→ V = 0,05. 2,24 = 1,12 (lít).


Câu 5:

Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện gang?

Xem đáp án

Chọn D

Do hàm lượng sắt trong quặng càng lớn thì hiệu quả luyện gang càng cao.

→ Quặng tốt nhất để luyện gang là Fe3O4.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận