Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

  • 1087 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

Xem đáp án

Công thức hoá học của phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án

3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 ( keo trng) + 3NaCl  Al(OH)3 ( keo trng) + NaOH dư  NaAlO2 + H2O.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

Xem đáp án

Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là manhetit.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là

Xem đáp án

Đặt X:

FexOy  Ta có nO(x) = nCO2 = nCO = 0,02 mol  V = 0,02.22,4 = 0,448 lít.  x : y = nFe : nO(X) = 0,015 : 0,02 = 3 : 4. Vy X là Fe3O4.

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận