Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

  • 1115 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các số oxi hóa phổ biến của crom trong hợp chất là

Xem đáp án

Chọn B

Trong hợp chất Cr có số oxi hóa biến đổi từ + 1 đến +6, trong đó phổ biến nhất là các số oxi hóa +2, +3 và +6.


Câu 3:

Cho phản ứng sau: aCu + bHNO3  cCu(NO3)2 + dNO + eH2O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

Xem đáp án

Chọn B

3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

  → a + b + d = 3 + 8 + 2 = 13.


Câu 4:

Biết cấu hình của Fe2+ là: [Ar]3d6. Fe2+Tổng số e trong nguyên tử của Fe là

Xem đáp án

Chọn A

Fe  Fe2+ + 2e

→ Cấu hình của Fe là: [Ar]3d64s2. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là 26


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận