Câu hỏi:

18/07/2020 90

Cho m gam Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

Trả lời:

Chọn C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 27,5 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch A. Cô cạn A thì thu được khối lượng muối là

Xem đáp án » 18/07/2020 243

Câu 2:

Fe phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 236

Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

Xem đáp án » 18/07/2020 222

Câu 4:

Các số oxi hóa phổ biến của crom trong hợp chất là

Xem đáp án » 18/07/2020 140

Câu 5:

Cho phản ứng sau: aCu + bHNO3  cCu(NO3)2 + dNO + eH2O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

Xem đáp án » 18/07/2020 87

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »