Câu hỏi:

18/07/2020 82

Cho các mô tả sau:

(1). Cu phản ứng với dung dịch HCl đặc, nóng giải phóng khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag

(3). Ðồng kim loại có thể phản ứng với dung dịch FeCl3

(4). Có thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl khi có mặt O2

(5). Ðồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d=8,98g/cm3)

(6). Không tồn tại Cu2O ; Cu2S

Số mô tả đúng là

Trả lời:

Chọn C

1. Sai vì Cu không tác dụng với HCl đặc, nóng.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2  2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng thuộc nhóm kim loại nặng

6. Sai, có tồn tại 2 chất trên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 27,5 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch A. Cô cạn A thì thu được khối lượng muối là

Xem đáp án » 18/07/2020 244

Câu 2:

Fe phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 237

Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

Xem đáp án » 18/07/2020 222

Câu 4:

Các số oxi hóa phổ biến của crom trong hợp chất là

Xem đáp án » 18/07/2020 140

Câu 5:

Cho m gam Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/07/2020 90

Câu 6:

Cho phản ứng sau: aCu + bHNO3  cCu(NO3)2 + dNO + eH2O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

Xem đáp án » 18/07/2020 87

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »