Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

  • 1080 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Al(OH)3 có tính lưỡng tính.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

X3+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d5. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

Xem đáp án

X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường

Xem đáp án

Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường ngâm vào đó một đinh sắt.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Quặng sắt manhetit có thành phần chính là

Xem đáp án

Quặng sắt manhetit có thành phần chính là Fe3O4.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?

Xem đáp án

Thí nghiệm tạo ra muối sắt II là:

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận