Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

  • 1078 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí của Al?

Xem đáp án

Al không có tính nhiễm từ.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Al không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. 

Chọn đáp án D


Câu 3:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3?

Xem đáp án

Các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3 đều có tính oxi hóa.

Chọn đáp án D


Câu 4:

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Bảo toàn e: nkhí = nFe = 0,1 mol → V = 2,24 lít.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện gang?

Xem đáp án

Quặng tốt nhất để luyện gang là Fe3O4.

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận