Câu hỏi:

19/07/2020 116

Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí của Al?

Trả lời:

Al không có tính nhiễm từ.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện gang?

Xem đáp án » 19/07/2020 843

Câu 2:

Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;

- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là

Xem đáp án » 19/07/2020 219

Câu 3:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3?

Xem đáp án » 19/07/2020 91

Câu 4:

Khi nung Fe với I2 trong môi trường trơ thu được sản phẩm X. Công thức của X là

Xem đáp án » 19/07/2020 85

Câu 5:

Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 82

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »