Câu hỏi:

03/10/2019 32,487

Vật liệu nào được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 03/10/2019 65,407

Câu 2:

Đâu không phải là vật liệu cách điện?

Xem đáp án » 03/10/2019 52,600

Câu 3:

Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

Xem đáp án » 03/10/2019 46,237

Câu 4:

Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

Xem đáp án » 03/10/2019 44,257

Câu 5:

Yêu cầu của vật liệu cách điện là:

Xem đáp án » 03/10/2019 37,038

Câu 6:

Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những gì?

Xem đáp án » 03/10/2019 34,373

Câu 7:

Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

Xem đáp án » 03/10/2019 33,259

Bình luận


Bình luận