Câu hỏi:

03/10/2019 44,251

Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm:

+ Dây lõi 1 sợi

+ Dây lõi nhiều sợi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 03/10/2019 65,392

Câu 2:

Đâu không phải là vật liệu cách điện?

Xem đáp án » 03/10/2019 52,589

Câu 3:

Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

Xem đáp án » 03/10/2019 46,224

Câu 4:

Yêu cầu của vật liệu cách điện là:

Xem đáp án » 03/10/2019 37,031

Câu 5:

Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những gì?

Xem đáp án » 03/10/2019 34,370

Câu 6:

Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

Xem đáp án » 03/10/2019 33,246

Bình luận


Bình luận