Câu hỏi:

18/07/2020 69

Biết cấu hình của Fe3+ là: [Ar]3d5. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là

Trả lời:

Cấu hình của Fe là: [Ar]3d64s2. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là 26.

Chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 27,5 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đkc) và dung dịch A. Cô cạn A thì thu được khối lượng muối là

Xem đáp án » 19/07/2020 1,508

Câu 2:

Cho phản ứng sau: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dN2O + eH2O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

Xem đáp án » 18/07/2020 1,003

Câu 3:

Fe phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 328

Câu 4:

Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

Xem đáp án » 19/07/2020 150

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm: Al, Al2O3, Al(OH)3. X tan hoàn toàn trong

Xem đáp án » 18/07/2020 128

Câu 6:

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

Xem đáp án » 19/07/2020 85

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »