Câu hỏi:

19/07/2020 2,754

Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong buổi đầu thời cận đại, những lĩnh vực nào có vai trò quan trọng, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

Xem đáp án » 19/07/2020 30,711

Câu 2:

Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 19/07/2020 10,182

Câu 3:

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 7,770

Câu 4:

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,723

Câu 5:

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại là

Xem đáp án » 19/07/2020 5,684

Câu 6:

Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,694

Câu 7:

Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,195

Bình luận


Bình luận