Câu hỏi:

19/07/2020 202

Cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại tư tưởng bảo thủ của giáo hội Thiên chúa là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản với chế độ phong kiến là phong trào Văn hóa Phục hưng vì nó đã phê phán sự bảo thủ của giáo hội Thiên Chúa, tấn công vào trật tự phong kiến, góp phần quan trọng vào giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học. Đánh dấu bước tiến lớn trong lịch sử văn minh Tây Âu, tạo ra những tiền đề văn hóa, tư tưởng và tôn giáo quan trong để giai cấp tư sản định hình nền văn hóa và tôn giáo mới của riêng mình.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong buổi đầu thời cận đại, những lĩnh vực nào có vai trò quan trọng, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

Xem đáp án » 19/07/2020 30,673

Câu 2:

Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 19/07/2020 10,159

Câu 3:

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 7,762

Câu 4:

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,709

Câu 5:

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại là

Xem đáp án » 19/07/2020 5,678

Câu 6:

Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,689

Câu 7:

Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,187

Bình luận


Bình luận