Câu hỏi:

19/07/2020 373

Những tư tưởng mới của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII – XVIII có tác động như thế nào sự phát triển của lịch sử nước Pháp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII – XVIII đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn như Mông-te-xki-ơ (1689 – 1755), Vôn – te (1694 – 1778), Rút-xô (1712 – 1778), nhà tư tưởng cấp tiến Mê-li-ê (1644 – 1729) và nhóm Bách khoa toàn thư do Đi -đơ-rô (1713 – 1784) đứng đầu. Các nhà khai sáng thế kỉ XVII – XVIII được xem như “những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 giành thắng lợi”

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong buổi đầu thời cận đại, những lĩnh vực nào có vai trò quan trọng, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

Xem đáp án » 19/07/2020 30,681

Câu 2:

Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 19/07/2020 10,161

Câu 3:

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 7,762

Câu 4:

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,715

Câu 5:

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại là

Xem đáp án » 19/07/2020 5,681

Câu 6:

Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,689

Câu 7:

Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,188

Bình luận


Bình luận