Câu hỏi:

19/07/2020 411

“Phong trào bắt đầu thời thế kỷ XVIII ở châu Âu, coi việc tuyên truyền, phổ biến các tư tưởng tiến bộ, nâng cao các chuẩn mực đạo đức và tri thức khoa học (chứ không phải tôn giáo, điều giáo điều có sẵn) là những phương tiện quan trọng để biến đổi cuộc sống xã hội, con người, làm cho nhân loại tiến bộ”.

Đoạn văn trên nói về phong trào nào xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào thế kỉ XVIII?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

“Phong trào Khai sáng – Phong trào bắt đầu thời thế kỷ XVIII ở châu Âu, coi việc tuyên truyền, phổ biến các tư tưởng tiến bộ, nâng cao các chuẩn mực đạo đức và tri thức khoa học (chứ không phải tôn giáo, điều giáo điều có sẵn) là những phương tiện quan trọng để biến đổi cuộc sống xã hội, con người, làm cho nhân loại tiến bộ”. Phong trào thúc giục, kêu gọi các nhà tư tưởng – chính trị xây dựng lại quan hệ xã hội trên cơ sở bình đẳng, công lý và các nguyên tắc bắt nguồn từ quyền lợi con người.

Tư tưởng khai sáng là tư tưởng tiến bộ về ý thức hệ thời kỳ đầu của Chủ nghĩa Tư bản và đến nay vẫn tiếp tục lan toả nhằm đánh đổ thần quyền và chủ nghĩa phong kiến mông muội. Nó diễn ra ở Anh thế kỷ XVII, ở Pháp thế kỷ XVIII, đóng vai trò quan trọng suốt cuộc cách mạng Mỹ (1775-1883), ở Nhật thế kỷ XVIII và vẫn tiếp tục ảnh hưởng to lớn đến CNTB ngày nay. Ở Nga phong trào bắt đầu từ đầu thế kỷ XIX.

Phong trào Khai Sáng cũng từng được người Việt tiếp cận qua trào lưu ở Nhật và trở thành phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XIX của Phan Chu Trinh với tên gọi Tân Việt Nam. Phương châm của phong trào này là “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, tức là thay đổi phải dựa trên sự học hỏi kiến thức, kỹ thuật mới của thế giới; với tinh thần tự chủ, ngang nhiên và cao vọng tự cường; để đạt đến dân giàu và nước mạnh.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong buổi đầu thời cận đại, những lĩnh vực nào có vai trò quan trọng, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

Xem đáp án » 19/07/2020 30,686

Câu 2:

Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 19/07/2020 10,164

Câu 3:

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 7,767

Câu 4:

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,719

Câu 5:

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại là

Xem đáp án » 19/07/2020 5,682

Câu 6:

Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,691

Câu 7:

Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,189

Bình luận


Bình luận